ARCHITEKCI: Marian Marcinkowski i Dariusz Makowski

Zastanawiasz się, planujesz lub aktywnie poszukujesz firmy, która przygotuje dla Ciebie dokumentację projektową?
…to wiedz, że trafiłeś w odpowiednie miejsce.

Wieloletnie doświadczenie wykwalifikowanych architektów oraz wysoka jakość projektów sprawia, że przygotowywana przez nas dokumentacja projektowa spełnia najwyższe standardy. Jest przede wszystkim zgodna z obowiązującym prawem, normami bezpieczeństwa oraz oczekiwaniami instytucji, którym jest przedstawiana do akceptacji.

 Zakres usług projektowych obejmuje m.in.:

 • Projekty architektoniczno-budowlane indywidualne
 • Projekty wykonawcze
 • Projekty konstrukcyjne
 • Adaptacje projektów typowych
 • Zmiany sposobu użytkowania
 • Koncepcje architektoniczne i funkcjonalne
 • Zabezpieczenie na szkody górnicze
 • Inwentaryzacje budowlane i konserwatorskie
 • Projekty przebudowy, nadbudowy i rozbudowy budynków istniejących
 • Projekty zjazdów indywidualnych i publicznych
 • Koordynacja projektów branżowych
 • Przeprowadzenie wszelkich spaw formalno-prawnych związanych z inwestycją