RODO

Klauzula informacji o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych są:
  Architekt Dariusz Makowski z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, ul. 1Maja 7; tel. 503803725.
  Architektoniczna Pracownia Projektowa MM-Projekt z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, ul. 1Maja 7; tel. 600971899.
 • Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu upływu wszelkich roszczeń z tytułu wykonania umowy.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym / umownym / warunkiem wykonania zlecenia. Brak podania danych osobowych będzie skutkowało niewykonaniem zlecenia.
 • Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.